Luchtbuks: Wetgeving en toegestane doelen in Nederland en België

Luchtbuks: Wetgeving en toegestane doelen in Nederland en België

Een luchtbuks is een populair wapen voor recreatief schieten en jagen in zowel Nederland als België. Het is echter belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving rondom luchtbuksen en de toegestane doelen voor gebruik. In Nederland en België gelden specifieke regels en richtlijnen met betrekking tot het bezitten en gebruiken van een luchtbuks. Het is essentieel om deze regels te respecteren om ongelukken en overtredingen te voorkomen. In onderstaande video wordt meer informatie gegeven over de wetgeving en toegestane doelen voor luchtbuksen in Nederland en België.

Índice
 1. Luchtbuks: legaal in Nederland
 2. Dieren die je mag schieten met een luchtbuks
 3. Luchtbuks wetgeving in België
 4. Natuurlijk Een suggestie voor een kort nieuwsartikel over luchtbuksdoelen zou kunnen zijn: Nieuwe trend: Luchtbuksdoelen winnen aan populariteit
 5. Nieuwe regels voor luchtbuks in België
 6. Waar mag je schieten met een luchtbuks
 7. Jacht met een luchtbuks: welke dieren zijn toegestaan
 8. Strengere regels voor luchtbuks vergunningen
 9. Koop een luchtbuks in België
 10. Nieuwe luchtbuks doelen voor schietliefhebbers
 11. Strengere regels voor luchtbuksen in België
 12. Schietregels voor luchtbuks: waar en wanneer mag het
 13. Jagen met een luchtbuks: welke dieren zijn toegestaan
 14. Vergunning nodig voor luchtbuks - Headline
 15. Koop luchtbuks in België

Luchtbuks: legaal in Nederland

Een luchtbuks is een type luchtgeweer dat gebruikt kan worden voor recreatief schieten of jagen op klein wild. In Nederland zijn luchtbuksen legaal, maar er zijn wel bepaalde regels en wetten waaraan men moet voldoen om er een te bezitten en te gebruiken.

Om een luchtbuks te mogen bezitten en gebruiken in Nederland, moet men minimaal 18 jaar oud zijn. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat luchtbuksen vallen onder de Wet wapens en munitie. Dit betekent dat het bezit en gebruik van een luchtbuks gereguleerd wordt en dat er specifieke regels gelden.

Er zijn verschillende classificaties van luchtbuksen, zoals luchtbuksen met een veer- of gasveer en luchtbuksen met een perslucht. Elke classificatie heeft zijn eigen specificaties en vereisten, dus het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn voordat je een luchtbuks aanschaft.

Als je een luchtbuks wilt kopen, moet je dat doen bij een erkende wapenhandelaar en moet je een geldig legitimatiebewijs tonen. Het is ook verplicht om de luchtbuks geregistreerd te hebben bij de politie. Daarnaast moet je de luchtbuks veilig opbergen en mag je deze niet zomaar in het openbaar gebruiken.

Al met al is het bezitten en gebruiken van een luchtbuks in Nederland dus legaal, mits je je houdt aan de geldende regels en wetten. Het is belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met een luchtbuks en deze alleen te gebruiken waar dat is toegestaan.

Luchtbuks in Nederland

Dieren die je mag schieten met een luchtbuks

Als het gaat om het schieten van dieren met een luchtbuks, zijn er bepaalde regels en richtlijnen die moeten worden gevolgd. Het is belangrijk om te weten welke dieren legaal mogen worden geschoten en onder welke omstandigheden dit is toegestaan.

Een van de dieren die je mag schieten met een luchtbuks zijn plaagdieren zoals ratten en muizen. Deze dieren kunnen schade toebrengen aan gewassen, eigendommen en de volksgezondheid, dus het is toegestaan om ze te bestrijden met een luchtbuks.

Daarnaast kunnen sommige jagers ervoor kiezen om klein wild zoals konijnen te schieten met een luchtbuks. Dit gebeurt meestal in het kader van populatiebeheer om overbevolking te voorkomen en schade aan landbouwgrond te verminderen.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het schieten van dieren met een luchtbuks onderhevig is aan wet- en regelgeving. Jagers moeten de geldende wetten en voorschriften in acht nemen en zich houden aan de jachtseizoenen en -methoden die van toepassing zijn.

Om ervoor te zorgen dat de jacht op dieren met een luchtbuks op een verantwoorde en ethische manier gebeurt, is het aan te raden om de nodige training en certificering te volgen. Op die manier kan de jager de juiste vaardigheden ontwikkelen en zich bewust worden van de impact van zijn activiteiten op het ecosysteem.

Al met al is het schieten van dieren met een luchtbuks een gevoelig onderwerp dat met zorg en respect moet worden behandeld. Door de juiste procedures te volgen en de wettelijke bepalingen in acht te nemen, kan deze activiteit op een verantwoorde en gecont

Luchtbuks wetgeving in België

In België is de wetgeving rond luchtbuksen streng gereguleerd om de veiligheid te waarborgen. Het bezit en gebruik van luchtbuksen wordt beheerst door de wapenwetgeving, die onder andere bepaalt welke types luchtbuksen toegestaan zijn en aan welke voorwaarden men moet voldoen om een luchtbuks te bezitten.

In België worden luchtbuksen beschouwd als vuurwapens en vallen ze onder de wetgeving die van toepassing is op wapens. Dit betekent dat voor het bezit en gebruik van een luchtbuks een vergunning nodig is. Personen die een luchtbuks willen bezitten, moeten aan bepaalde criteria voldoen en een vergunning aanvragen bij de lokale autoriteiten.

Daarnaast gelden er specifieke regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van luchtbuksen in België. Zo is het bijvoorbeeld verboden om in de buurt van bewoonde gebieden of openbare plaatsen te schieten met een luchtbuks. Ook zijn er beperkingen op het dragen en vervoeren van een luchtbuks in het openbaar.

Het niet naleven van de wetgeving rond luchtbuksen in België kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en boetes. Het is daarom van groot belang dat personen die een luchtbuks willen bezitten, zich goed informeren over de geldende regels en voorschriften.

Luchtbuks wetgeving in België

Bedankt voor het lezen van ons artikel over de wetgeving en toegestane doelen van luchtbuksen in Nederland en België. Het is belangrijk om de regelgeving te kennen en verantwoordelijkheid te nemen bij het gebruik van een luchtbuks. Zowel in Nederland als in België zijn er duidelijke richtlijnen om ervoor te zorgen dat het gebruik van luchtbuksen veilig en gecontroleerd verloopt. Vergeet niet dat het gebruik van een luchtbuks gepaard gaat met verantwoordelijkheid en respect voor de wetten en regels die gelden in jouw land. Blijf veilig en geniet van het schieten!

Natuurlijk Een suggestie voor een kort nieuwsartikel over luchtbuksdoelen zou kunnen zijn: Nieuwe trend: Luchtbuksdoelen winnen aan populariteit

Een luchtbuks wordt vaak gebruikt voor recreatieve doeleinden, zoals het schieten op verschillende doelen. Er zijn verschillende soorten doelen die geschikt zijn voor luchtbuks schieten, variërend van papieren doelen tot metalen doelen. Papieren doelen zijn vaak voorzien van verschillende afbeeldingen of patronen om het schietplezier te vergroten.

Metalen doelen zijn populair vanwege het bevredigende geluid dat ze maken wanneer ze worden geraakt. Deze doelen kunnen variëren in grootte en vorm, en sommige zijn speciaal ontworpen om om te vallen of te bewegen wanneer ze worden geraakt, waardoor een dynamisch schietervaring ontstaat.

Naast traditionele doelen zoals papieren en metalen doelen, zijn er ook doelen die zijn ontworpen voor specifieke schietoefeningen, zoals plinking of precisieschieten. Deze doelen kunnen variëren in moeilijkheidsgraad en zijn ideaal voor schutters die hun vaardigheden willen verbeteren en uitdagen.

Het is belangrijk om te onthouden dat bij het kiezen van doelen voor luchtbuks schieten, veiligheid altijd voorop moet staan. Zorg ervoor dat de doelen stevig zijn geplaatst en dat er voldoende ruimte is rondom het schietgebied om ongelukken te voorkomen. Het gebruik van geschikte beschermende kleding en oogbescherming wordt ook sterk aanbevolen.

Nieuwe regels voor luchtbuks in België

Luchtbuks in België is een populair wapen onder liefhebbers van schietsport en jacht. De wetgeving in België staat het bezit en gebruik van luchtbuksen toe, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Volgens de Belgische wetgeving moeten luchtbuksen een maximaal kaliber hebben en mogen ze een bepaalde kracht niet overschrijden. Daarnaast is het belangrijk om de luchtbuks op een verantwoorde manier te gebruiken en op te bergen.

In België worden luchtbuksen vaak gebruikt voor recreatief schieten, doelschieten en in sommige gevallen zelfs voor de jacht op klein wild. Het is echter essentieel om te allen tijde de geldende regels en voorschriften in acht te nemen.

Het is raadzaam om als luchtbuksbezitter in België op de hoogte te zijn van de specifieke wetgeving en beperkingen die gelden voor het gebruik van dit type wapen. Zo kan men op een legale en verantwoorde manier genieten van de schietsport of jachtactiviteiten.

Al met al biedt België een gunstig klimaat voor liefhebbers van luchtbuksen, met heldere regels en mogelijkheden om dit wapen op een gecontroleerde manier te gebruiken.

Waar mag je schieten met een luchtbuks

Met een luchtbuks mag je in Nederland en België alleen schieten op eigen terrein of op plaatsen waar je toestemming hebt van de eigenaar van het terrein.

Het is belangrijk om te weten dat het verboden is om te schieten in bebouwde of openbare gebieden, zoals steden, dorpen en natuurgebieden. Dit kan leiden tot ernstige consequenties.

De wetgeving rondom het gebruik van een luchtbuks is streng en overtredingen worden serieus genomen. Zorg er dus altijd voor dat je op een veilige en verantwoorde manier omgaat met je luchtbuks.

Als je twijfelt over de toegestane locaties om te schieten met een luchtbuks, is het verstandig om advies in te winnen bij de lokale autoriteiten of bij een schietvereniging.

Jacht met een luchtbuks: welke dieren zijn toegestaan

Welke dieren mag je schieten met een luchtbuks? In Nederland en België zijn er specifieke regels en wetten met betrekking tot het gebruik van een luchtbuks voor de jacht of verdelging van dieren. Over het algemeen mogen kleine dieren zoals ratten, muizen en konijnen geschoten worden met een luchtbuks, mits dit op een verantwoorde en humane manier gebeurt.

Daarentegen is het verboden om grotere dieren zoals herten, wilde zwijnen of vogels te schieten met een luchtbuks. Deze dieren vallen vaak onder de beschermde diersoorten en mogen niet bejaagd worden met een luchtbuks. Het is belangrijk om de wetgeving omtrent de jacht met een luchtbuks goed te kennen om overtredingen te voorkomen.

Voor het schieten van ongedierte zoals mollen of kraaien kan in sommige gevallen een ontheffing worden verleend door de lokale autoriteiten. Het is essentieel om deze ontheffing aan te vragen voordat je overgaat tot het schieten van deze dieren met een luchtbuks. Het is te allen tijde belangrijk om de regels en richtlijnen omtrent het schieten met een luchtbuks te respecteren.

Het is van groot belang om zorgvuldig en verantwoordelijk om te gaan met het gebruik van een luchtbuks. Schiet alleen op dieren die op een legale en ethische manier bejaagd mogen worden en zorg ervoor dat je beschikt over de juiste vergunningen en toestemmingen. Het naleven van de wetgeving rondom het gebruik van een luchtbuks is cruciaal voor het behoud van een veilige en verantwoorde jachtpraktijk.

Strengere regels voor luchtbuks vergunningen

Een luchtbuks vergunning is verplicht voor het bezit en gebruik van een luchtbuks in Nederland en België. In Nederland moet men een vergunning aanvragen bij de politie voor het bezit van een luchtbuks met een kaliber groter dan 4,5 mm. In België is een vergunning vereist voor luchtbuksen met een energie van meer dan 7,5 Joule.

In Nederland moet de eigenaar van een luchtbuks voldoen aan specifieke eisen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Zo moet men bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn en geen strafblad hebben.

Het hebben van een luchtbuks vergunning betekent niet automatisch dat men overal mag schieten. In zowel Nederland als België gelden strikte regels over waar en wanneer men met een luchtbuks mag schieten. Het is belangrijk om deze regels goed te kennen en te respecteren.

De luchtbuks vergunning kan worden ingetrokken als de eigenaar zich niet houdt aan de wetgeving en regels omtrent het bezit en gebruik van een luchtbuks. Het is daarom essentieel om verantwoordelijk om te gaan met een luchtbuks en de geldende voorschriften na te leven.

In geval van twijfel over de wetgeving of regels met betrekking tot luchtbuksen, is het raadzaam om contact op te nemen met de lokale autoriteiten voor duidelijkheid en advies.

Koop een luchtbuks in België

In België is het kopen van een luchtbuks toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Het is belangrijk om te weten dat de wetgeving rondom luchtbuksen in België streng is en dat er specifieke regels en voorschriften zijn die gevolgd moeten worden bij de aankoop.

Voordat je een luchtbuks koopt in België, is het essentieel om een vergunning aan te vragen bij de lokale autoriteiten. Zonder deze vergunning is het niet toegestaan om een luchtbuks te bezitten of te gebruiken. Het proces voor het verkrijgen van een vergunning kan per regio verschillen, dus het is verstandig om hier vooraf goed over geïnformeerd te zijn.

Naast de vergunning zijn er ook beperkingen op de plaatsen waar je een luchtbuks mag gebruiken in België. Het is bijvoorbeeld verboden om een luchtbuks te gebruiken in drukbevolkte gebieden of in de buurt van woningen. Het is belangrijk om altijd de geldende regels en voorschriften in acht te nemen om problemen te voorkomen.

Het is verstandig om bij de aankoop van een luchtbuks in België advies in te winnen bij een erkende dealer of winkel. Zij kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste luchtbuks voor jouw behoeften en ervoor zorgen dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten. Zo kun je op een veilige en verantwoorde manier genieten van je luchtbuks.

Al met al is het kopen van een luchtbuks in België mogelijk, maar het is belangrijk om de wetgeving en voorschriften goed te begrijpen en te volgen. Door je goed te informeren en de juiste stappen te nemen, kun je op een legale en veilige manier van je luchtbuks genieten in België.

Nieuwe luchtbuks doelen voor schietliefhebbers

Met een luchtbuks kunnen verschillende doelen worden gebruikt voor schietoefeningen. Het is belangrijk om te weten welke doelen zijn toegestaan volgens de wetgeving in Nederland en België. In Nederland zijn doelen zoals papieren schietschijven, metalen doelschijven en plinking doelen gebruikelijk. Deze doelen zijn geschikt voor zowel beginners als ervaren schutters.

In België zijn de toegestane doelen vergelijkbaar met die in Nederland. Schutters kunnen zich richten op papieren doelschijven, metalen targets en zelfs bewegende doelen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de gekozen doelen veilig en legaal zijn, zodat het schieten met een luchtbuks op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

Een ander populair doel voor luchtbuksen is het schieten op plinking doelen. Deze doelen zijn vaak gemaakt van reactieve materialen zoals staal, waardoor schutters direct feedback krijgen wanneer ze het doel raken. Plinking doelen kunnen variëren in grootte en vorm, waardoor schutters hun nauwkeurigheid en schietvaardigheden kunnen verbeteren.

Naast traditionele doelen kunnen schutters ook kiezen voor doelen die specifiek zijn ontworpen voor luchtbuksen, zoals spinners, knock-down targets en duelschijven. Door te variëren in doelen kunnen schutters hun vaardigheden diversifiëren en hun schietervaring verrijken. Het is echter altijd belangrijk om de veiligheidsvoorschriften en lokale wetgeving in acht te nemen bij het kiezen van doelen voor luchtbuks schietoefeningen.

Strengere regels voor luchtbuksen in België

Luchtbuks in België worden beschouwd als wapens en vallen onder de wapenwetgeving van het land. Dit betekent dat het bezitten, dragen en gebruiken van een luchtbuks in België aan strikte regels en voorschriften is onderworpen.

Om een luchtbuks in België te mogen bezitten, moet men minstens 18 jaar oud zijn. Daarnaast is het ook verplicht om een vergunning aan te vragen bij de lokale politie om een luchtbuks legaal te kunnen bezitten.

Het gebruik van een luchtbuks in België is beperkt tot specifieke doeleinden, zoals sportschieten of jacht. Het is belangrijk om de wetgeving en voorschriften omtrent het gebruik van een luchtbuks in België nauwkeurig te volgen om wettelijke problemen te voorkomen.

Er zijn beperkingen op waar luchtbuksen gebruikt mogen worden in België, zoals in speciaal daarvoor bestemde schietclubs of op privéterrein met toestemming van de eigenaar. Het is verboden om een luchtbuks te gebruiken op openbare plaatsen of in bebouwde gebieden.

Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de specifieke wetgeving en voorschriften omtrent luchtbuksen in België om overtredingen en juridische problemen te voorkomen. Het naleven van de wapenwetgeving is cruciaal om veilig en legaal van een luchtbuks te kunnen genieten in België.

Schietregels voor luchtbuks: waar en wanneer mag het

Waar mag je schieten met een luchtbuks? In Nederland en België is het belangrijk om te weten waar je legaal mag schieten met een luchtbuks. In Nederland is het bijvoorbeeld toegestaan om op eigen terrein te schieten, mits dit terrein groot genoeg is en geen hinder veroorzaakt voor anderen.

In Nederland is het verboden om in de bebouwde kom te schieten met een luchtbuks. Daarnaast is het ook niet toegestaan om te schieten in de richting van openbare wegen, paden of gebouwen. Het is van groot belang om altijd de veiligheid en de wetgeving in acht te nemen.

In België gelden soortgelijke regels wat betreft schieten met een luchtbuks. Het is toegestaan om te schieten op privéterrein, mits dit terrein voldoet aan de wettelijke eisen en geen gevaar oplevert voor anderen. Schieten in de buurt van bewoonde gebieden is ten strengste verboden.

Het is van groot belang om voorafgaand aan het schieten met een luchtbuks goed op de hoogte te zijn van de lokale wetgeving en regels. Zo voorkom je ongelukken en overtredingen. Zorg er altijd voor dat je op een veilige en verantwoorde manier geniet van het schieten met een luchtbuks.

Jagen met een luchtbuks: welke dieren zijn toegestaan

Met een luchtbuks mag je in Nederland en België alleen bepaalde dieren schieten, mits je aan bepaalde regels en voorwaarden voldoet. In Nederland is het bijvoorbeeld toegestaan om met een luchtbuks dieren zoals ratten, konijnen en duiven te schieten, maar enkel onder strikte voorwaarden.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle dieren zomaar met een luchtbuks mogen worden geschoten. Het is van essentieel belang om op de hoogte te zijn van de geldende wetgeving en regels omtrent het gebruik van een luchtbuks en welke dieren wel en niet op de lijst van toegestane doelen staan.

Daarnaast is het ook van belang om rekening te houden met het welzijn van de dieren die worden geschoten. Het is verplicht om de dieren op een humane en respectvolle manier te doden en onnodig lijden te voorkomen. Het is daarom van groot belang om zorgvuldig en verantwoordelijk om te gaan met het gebruik van een luchtbuks.

Houd er rekening mee dat het schieten van bepaalde beschermde diersoorten ten strengste verboden is. Het is cruciaal om te controleren welke dieren op de lijst van toegestane doelen staan en om altijd te handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften omtrent het gebruik van een luchtbuks.

Vergunning nodig voor luchtbuks - Headline

Luchtbuks vergunning is vereist voor het bezitten en gebruiken van een luchtbuks in zowel Nederland als België. In Nederland is het noodzakelijk om een vergunning te hebben voor luchtbuksen met een energie van meer dan 7,5 Joule. Deze vergunning kan worden verkregen bij de politie en vereist een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag.

In België is een vergunning vereist voor luchtbuksen met een energie van meer dan 7,5 Joule. Het verkrijgen van deze vergunning vereist een aanvraag bij de lokale politie, waarbij de aanvrager moet aantonen dat hij of zij een geldige reden heeft om een luchtbuks te bezitten.

De luchtbuks vergunning in zowel Nederland als België is bedoeld om ervoor te zorgen dat wapens veilig worden gebruikt en dat alleen personen die aan bepaalde criteria voldoen, ze mogen bezitten. Het niet naleven van de vergunningsvereisten kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en inbeslagname van het wapen.

Het is belangrijk voor personen die een luchtbuks willen bezitten en gebruiken om zich bewust te zijn van de wetgeving en de vereisten met betrekking tot luchtbuks vergunning. Het niet hebben van de juiste vergunning kan ernstige gevolgen hebben en het is daarom essentieel om de regels en voorschriften te volgen die van toepassing zijn in het specifieke land waarin men woont.

Koop luchtbuks in België

Luchtbuks kopen België is onderworpen aan specifieke wetgeving en regelgeving. In België is het mogelijk om een luchtbuks aan te schaffen, maar het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regels en vereisten. Zo moet je bij de aankoop van een luchtbuks in België een geldige identiteitskaart kunnen tonen en moet je minstens 18 jaar oud zijn.

Daarnaast is het van belang om te weten dat de aanschaf van bepaalde types luchtbuksen in België gereguleerd is. Zo zijn bijvoorbeeld luchtbuksen met een kaliber groter dan 5,5 mm en een energie hoger dan 7,5 joule verboden voor vrij gebruik. Het is daarom verstandig om vooraf goed te informeren welke types luchtbuksen legaal zijn om te kopen en te gebruiken.

In België is het ook verplicht om een vergunning aan te vragen voor bepaalde luchtbuksen. Dit geldt met name voor luchtbuksen met een hoger kaliber en energie. Het verkrijgen van een vergunning kan verschillende stappen en controles omvatten, dus het is raadzaam om dit proces tijdig in gang te zetten wanneer je van plan bent om een dergelijke luchtbuks aan te schaffen.

Voordat je overgaat tot het kopen van een luchtbuks in België, is het verstandig om je goed te laten informeren over alle geldende regels en wetten. Het niet naleven van de regelgeving kan leiden tot juridische consequenties, dus zorg ervoor dat je op de hoogte bent van alle vereisten en verplichtingen die gelden bij het bezitten en gebruiken van een luchtbuks in België.

Anna van der Laan

Ik ben Anna, een gepassioneerde expert op het reparatieportaal van MafeHoef. Met jarenlange ervaring en kennis op het gebied van reparaties, sta ik klaar om u te helpen met al uw technische problemen. Of het nu gaat om het repareren van elektronica, huishoudelijke apparaten of andere technische apparaten, ik ben uw betrouwbare gids. MafeHoef is uw one-stop-bestemming voor alle reparatiediensten, en ik ben trots om deel uit te maken van dit deskundige team. Laten we samen uw technische problemen oplossen en uw apparaten weer als nieuw maken!

 1. Ezequiel says:

  Hmm, ik vraag me af of het echt nodig is om dieren te schieten met luchtbuksen

 2. Magnus says:

  Waarom mogen we geen eekhoorns schieten met een luchtbuks? Oneerlijk! 🐿️

 3. Jon says:

  Hoe denkt gij over de regels voor luchtbuks in Nederland en België? Interessant onderwerp!

 4. Zaire says:

  Wacht, maar mogen we echt gewoon dieren schieten met een luchtbuks? Serieus? 🤔

 5. Max Livingston says:

  Ja, waarom niet? Dieren schieten met een luchtbuks is een gebruikelijke manier om te jagen en populaties onder controle te houden. Als het op een verantwoorde manier gebeurt, is er niets mis mee. 🤷‍♂️

 6. Kohen Sanford says:

  Ej, waarom mogen we wel dieren schieten met luchtbuks in Nederland? Raar toch?

 7. Raina Vo says:

  Hey, wist jij dat luchtbuks legaal zijn in Nederland en België? Crazy toch?! 🤔🎯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go up